• Kịch Chăm: Ma Hoa & Ja Mak
      Nguồn youtube: Isvan Champa
      Tuổi thơ của thế hệ 8x trở đi chắc vẫn còn nhớ về vở kịch nổi tiếng này. Đây là 1 trong nhiều vở kịch mà ngày xưa đoàn bán chuyên Chăm đã thực hiện. Những nhân vật trẻ trong vở kịch này giờ đang giữ những vị trí quan trọng trong đoàn nghệ thuât dân gian Chăm Ninh Thuận hiện nay.

      lượt xem