• Kadha tamia: Adaoh tabiak kulidong - Hò Ra Khơi
   Ra Panâh: Amâ Nhân
   Kawom tamia: Anak Seh Cham
   Trích trong chương trinh: Kate - Ramawan 2016
   Chương trình lễ hội Katé - Ramâwan là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa cộng đồng người Chăm đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, chương trình tổ chức tặng quà cho tân sinh viên và phát học bổng cho sinh viên nghèo dân tộc Chăm vượt khó. Sự hỗ trợ của các mạnh thường quân là niềm quan tâm khích lệ lớn lao đối với chương trình này.

   lượt xem