• Kadha Adaok: Dân ca Chăm PO NAI - Thập Ariya.
      Trích trong phim tài liệu Miền Đất Nắng
      Nguồn youtube:Chăm TV

      lượt xem